Kategorier som deltar

Totalt 50 lag (49 forskjellige lag) fra 15 klubber i 7 kategorier fra et land