Sirens

Sirens Cheerdanceklubb

Fra Drammen i Buskerud

Sirens Cheerdanceklubb ble stiftet i 2002.

Cheerleading

NavnKategoriSist sesong aktiv
Sirens R
Junior Cheer
Sist aktiv i sesongen 2002-2003
Junior Cheer2002-2003
Sirens
Junior Cheer
Sist aktiv i sesongen 2003-2004
Junior Cheer2003-2004

Performance cheer

NavnKategoriSist sesong aktiv
Sirens Angeldust
Mini Pom
Mini Pom2022-2023
Sirens Attack
Youth Pom
Youth Pom2023-2024
Sirens Beatz
PeeWee Hip Hop
PeeWee Hip Hop2023-2024
Sirens Dance Team
Senior Pom
Senior Pom2023-2024
Sirens Energy
Youth Hip Hop
Youth Hip Hop2023-2024
Sirens Gold Dust
Senior Hip Hop
Senior Hip Hop2023-2024
Sirens Iconic
Junior Pom
Junior Pom2023-2024
Sirens Illusion
Youth Pom
Youth Pom2023-2024
Sirens Junior Hiphop
Junior Hip Hop
Junior Hip Hop2023-2024
Sirens Moon Dust
Mini Pom
Mini Pom2023-2024
Sirens Rebels
Youth Pom
Youth Pom2023-2024
Sirens Senior Elite
Senior Pom
Senior Pom2023-2024
Sirens Sky Dust
Mini Pom
Mini Pom2023-2024
Sirens Snow Dust
PeeWee Pom
PeeWee Pom2023-2024
Sirens Sonic
Youth Pom
Youth Pom2023-2024
Sirens Sparkledust
PeeWee Pom
PeeWee Pom2023-2024
Sirens Sparkledust 2
PeeWee Pom
PeeWee Pom2022-2023
Sirens Star Dust
PeeWee Pom
PeeWee Pom2023-2024
Sirens Starlight
PeeWee Pom
PeeWee Pom2023-2024
Sirens Sun Dust
PeeWee Pom
PeeWee Pom2023-2024
Sirens Youth Dance
Youth Pom
Youth Pom2022-2023
Sirens Youth Elite
Youth Pom
Youth Pom2022-2023
Sirens Youth Hiphop
Youth Hip Hop
Youth Hip Hop2023-2024
Sirens 1
Junior Pom
Sist aktiv i sesongen 2003-2004
Junior Pom2003-2004
Sirens 2
Junior Pom
Sist aktiv i sesongen 2003-2004
Junior Pom2003-2004
Sirens Bliss
Senior Pom
Sist aktiv i sesongen 2010-2011
Senior Pom2010-2011
Sirens Dance
Junior Pom
Sist aktiv i sesongen 2021-2022
Junior Pom2021-2022
Sirens Acropolis Dance Crew Peewee
PeeWee Pom
Sist aktiv i sesongen 2017-2018
PeeWee Pom2017-2018
Sirens Dance Stars
Senior Pom
Sist aktiv i sesongen 2010-2011
Senior Pom2010-2011
Sirens Dreamteam
Junior Pom
Sist aktiv i sesongen 2012-2013
Junior Pom2012-2013
Sirens Junior Dance
Junior Pom
Sist aktiv i sesongen 2021-2022
Junior Pom2021-2022
Sirens Senior Dance
Senior Pom
Sist aktiv i sesongen 2015-2016
Senior Pom2015-2016
Sirens Senior Dancers
Senior Pom
Sist aktiv i sesongen 2009-2010
Senior Pom2009-2010
Sirens Senior Revolutions
Senior Hip Hop
Sist aktiv i sesongen 2018-2019
Senior Hip Hop2018-2019
Sirens Akropolis Dance Crew Junior
Junior Hip Hop
Sist aktiv i sesongen 2017-2018
Junior Hip Hop2017-2018
Sirens Cheerleading Klubb
Junior Pom
Sist aktiv i sesongen 2005-2006
Junior Pom2005-2006
Sirens Cheerleading Klubb (Senior)
Senior Pom
Sist aktiv i sesongen 2006-2007
Senior Pom2006-2007
Sirens - Super Team Dance
Junior Pom
Sist aktiv i sesongen 2014-2015
Junior Pom2014-2015
Sirens Team Extreme
Junior Pom
Sist aktiv i sesongen 2013-2014
Junior Pom2013-2014